Menu Zamknij

Szkoły

Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. Prałata Dionizego Barana

ul. Kraszowicka 27, 58-100 Świdnica
tel. /74/ 85215 84;  fax. /074/852 02 36

www.nkspswidnica.pl
e-mail: nkspswidnica@poczta.internetdsl.pl

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej została wpisana do rejestru szkół świdnickich 9 sierpnia 2006r. Jest szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła powstała na podbudowie Szkoły Podstawowej nr 9. Jest usytuowana w ładnym, otoczonym zielenią, miejscu. Jej działalność ukierunkowana jest na wszelkie osiągnięcia uczniów oraz spójność oddziaływań wychowawczych z rodziną. Posiada bogatą ofertę dla uczniów:

SZKOŁA W SWOJEJ OFERCIE ZAPEWNIA UCZNIOM:

– małoliczne klasy  (15 – 20 uczniów)
– naukę j angielskiego i informatyki od klasy I,
– naukę j. niemieckiego od kl. “0”
– świetlicę oraz bibliotekę
– dobrze wyposażoną pracownię informatyczną
– naukę pływania od klasy “0” do III
– ciepły posiłek dla każdego dziecka
– dodatkowe zajęcia: taneczne, liturgiczne, muzyczne, plastyczne oraz ekologiczne

dodatkowe zajęcia: taneczne, liturgiczne, muzyczne, plastyczne oraz ekologiczne

Niepubliczna Katolicka Szkołą Podstawowa jest szkołą bezpłatną, dostępną dla wszystkich, bez względu na rejon zamieszkania i wyznanie. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje.

Szkoła objęta jest akcją “Mleko z Klasą” z ARR oraz programem „Owoce w szkole” z Agencji Rynku Rolnego. Pozyskała również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” i od dnia 04.04.2011r. realizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, w tym zagrożonych dysleksją, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych i zajęcia z pedagogiem.

Dyrektorem szkoły jest pani mgr Irena Rymsza

Kadra pedagogiczna liczy 15 osób. Obsługa administracyjno – gospodarcza – 3 osób.

 • Agnieszka Kędzierska – oddział przedszkolny
 • mgr Magdalena Kokoszka – wych. kl. I, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Kozakow – wych. kl. II, edukacja wczesnoszkolna, nuczyciel przyrody, WDŻ
 • mgr Beata Rybicka-Feldy – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Irena Grodowska – wych. kl. V, nauczyciel matematyki,
 • mgr Jolanta Piwowarczyk – wych. kl. VI, pedagog szkolny, świetlica szkolna
 • mgr Monika Kurnicka- nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Magdalena Myczak – wych.kl.IV, nauczyciel  j. polskiego
 • mgr Anna Inwanczyszyn – nauczyciel religii
 • mgr Joanna Waksmundzka – nauczyciel plastyki i techniki
 • mgr Anna Sawicka – nauczyciel j. niemieckiego
 • mgr Anna Dubiel – nauczyciel  j. angielskiego
 • mgr Irena Rymsza – nauczyciel  historii  i informatyki
 • mgr Barbara Kędzierska – biblioteka szkolna
 • Agnieszka Sądel – sekretarz szkoły
 • Małgorzata Suchanek – pracownik obsługi – woźna
 • Janina Ożóg – pracownik obsługi- sprzątaczka