Menu Zamknij

kOMUNIKAT

Prowadzenie ośrodków w Świdnicy, Zagórzu Śląskim i w Pieszycach w okresie od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024 roku zostało wsparte dotacją w wysokości 168 000 zł ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji USA, otrzymaną w konkursie organizowanymi przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM)

 

Z uszanowaniem
Caritas Diecezji Świdnickiej

Aktualności

Nasza działalność

Świetlice dla dzieci, klub seniora, poradnia pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci oraz poradnia dla osób niepełnosprawnych.

Jadlodajnie przygotowuje posiłki dla osób, które nie są w stanie z powodu zbyt niskiego dochodu lub jego braku zapewnić sobie wyżywienia.

Posiada 106 miejsc noclegowych. Pokoje 2/3/4/5 i 6 osobowe. Do dyspozycji kaplica, dwie świetlice, sala telewizyjna,

Bezpłatna szkoła, dostępne dla wszystkich, bez względu na rejon zamieszkania i wyznanie. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje.

Celem podejmowanych działań w świetlicy jest zmniejszanie i eliminacja niekorzystnych zachowań społecznych i kulturowych wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie w przygotowaniu do życia w środowisku społecznym, komunikowaniu się, rozwijaniu umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.

Specjalnie przygotowane miejsce, w którym każda matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając jego lub siebie na niebezpieczeństwo. 

Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Projekt „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  

Przedmiotem projektu realizowanego przez Caritas Diecezji Świdnickiej jest modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Pieszycach na dom samotnej matki z dziećmi.
W budynku przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji i przystosowania obiektu do użytkowania na cele społeczne oraz integracyjne (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, prace związane z infrastrukturą towarzysząca, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych). Obiekt będzie całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przewidziano zaprojektowanie pokoi dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku, dostosowanie łazienek oraz wejścia frontowego. Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu.

Realizatorem projektu (partnerem wiodącym) oraz później jego operatorem jest Caritas Diecezji Świdnickiej mający swoją siedzibę przy ul. Westerplatte 4-6 58-100 Świdnica. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerami w projekcie są następujące podmioty: Gmina Pieszyce, Diecezja Świdnicka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio w Świdnicy oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej.

Wsparli nas

Program "Żółty Talerz"

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.
1procentswidnica

Sam decyduj, na co idą Twoje podatki!

Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000224354).
Jeśli wolisz, by Twoje pieniądze przekazano na konkretne cele społeczne, możesz wpłacić 1 % na konto organizacji, której ufasz od lat.

 

pomoc charytatywna

Otwórzmy nasze serca dla bliźnich

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (św. Jan Paweł II)

Skip to content