Menu Zamknij

Dziękujemy za Pomoc

Dziękujemy za pomoc Pani Dyrektor Małgorzacie Pielach i Pani Katechetce Alinie Barć ze Szkoły Podstawowej nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, za udzieloną pomoc na rzecz Domu Samotnej Matki „Promyk” znajdującego się w Pieszycach.

 

Skip to content