Menu Zamknij

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar

STWIORB

 

Skip to content