Menu Zamknij

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne.

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

CPV 71247000-1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Skip to content