Menu Zamknij

Wykonanie robót budowlanych dla projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”

Wykonanie robót budowlanych dla projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający informuje iż, nastąpiła zmiana ogłoszenia

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ + załączniki do SIWZ nr 1-4

Projekt budowlany załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt zamienny załącznik nr 5 do SIWZ

przedmiar elektryczny załącznik nr 6 do SIWZ

przedmiar roboty budowlane załącznik nr 6 do SIWZ

przedmiar termomodernizacja załącznik nr 6 do SIWZ

przedmiar zagospodarowanie terenu załącznik nr 6 do SIWZ

Pozwolenie na budowe załącznik nr 7 do SIWZ

Pozwolenie na budowe zamienne załącznik nr 7 do SIWZ

wzór umowa  załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

Skip to content