Menu Zamknij

Przetargi dot. Domu Samotnej Matki „Promyk” w Pieszycach cd.

 

19.07.2019 r. WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/1/2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/2019

Zakup i dostawa mebli w ramach projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (załączniki: wzór formularza ofertowego, oświadczenie o braku powiązań, projekt umowy, klauzula informacyjna, opis przedmiotu zamówienia)

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Dom Samotnej Matki Pieszyce

Załączniki nr od 1 do 7 SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowa

Załacznik nr 9 do SIWZ Przedmiar

Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Zaświadczenie o braku sprzeciwu