Menu Zamknij

Przetargi dot. Domu Samotnej Matki „Promyk” w Pieszycach cd.

 

16.12.2019 r. – ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/4/2019

na zakup i dostawę wyposażenia obiektu w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wzór umowy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, opis przedmiotu zamówienia)

21.12. 2019 r. – Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZO/4/2019

Nie przedłuża się terminu składania ofert (obowiązuje termin 24.12.2019 r. do godz. 10), gdyż pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego nie wpłynęły w sposób istotny na opis przedmiotu zamówienia.

30.12.2019 r. – Wynik zapytania ofertowego ZO/4/2019

 

5.11.2019 r. – ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/3/2019

na zakup i dostawę wyposażenia obiektu w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wzór umowy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, opis przedmiotu zamówienia)

13.11. 2019 r. – Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZO/3/2019

19.11,2019 r. – Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZO/3/2019

 

8.10.2019 r. – ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/2/2019

na zakup i dostawę wyposażenia obiektu w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, wzór umowy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, opis przedmiotu zamówienia)

18.10.2019 – Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZO/2/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/2019

Zakup i dostawa mebli w ramach projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (załączniki: wzór formularza ofertowego, oświadczenie o braku powiązań, projekt umowy, klauzula informacyjna, opis przedmiotu zamówienia)

19.07.2019 r. WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/1/2019 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Dom Samotnej Matki Pieszyce

Załączniki nr od 1 do 7 SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowa

Załacznik nr 9 do SIWZ Przedmiar

Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Skip to content