Menu Zamknij

FUNDUSZ EUROPEJSKI POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2021-2027 (FEPŻ)

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem programu jest udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Kwalifikacja do programu

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2 056,40 zł – dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł – dochód dla osoby w rodzinie

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, link poniżej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

W Projekcie razem z nami biorą udział

Lp. Nazwa Miasto Ulica Nr Domu
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu Dobromierz Plac Wolności 24
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy Świdnica Ul. Bartosza Głowackiego 4
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy Głuszyca Ul. Grunwaldzka 55
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach Świebodzice Ul. Świdnicka 7
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim Lewin Kłodzki Ul. Nad Potokiem 4
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach Stoszowice Stoszowice 92
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Łagiewniki Ul. Sportowa 9
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Wałbrzych Ul. Jana Kilińskiego 1
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Nowa Ruda Ul. Kłodzka 27
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Nowa Ruda Ul. Kolejowa 18
11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej Piława Górna Ul. Piastowska 69
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Jaworzyna Śląska Ul. Powstańców 3
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach Pieszyce Ul. Mikołaja Kopernika 120
14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu Międzylesie Ul. Kolejowa 3
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu Strzegom Ul. Armii Krajowej 23

Pliki do pobrania

Wytyczne_PP2023_ujednolicone_z_12022024
Zmiana_Wytycznych_Podprogram_2023_dzial_XIII_info_promo
Załącznik_nr_1_Zakres_wzajemnych_zobowiązań_OPR_i_OPL
Załącznik_nr_2_Lista_osób_zakwalifikowanych
Załącznik_nr_3_Ewidencja_paczek
Załącznik_nr_3a_Ewidencja_żywności_z_darowizn
Załącznik_nr_3b_Ewidencja_posiłków
Załącznik_nr_3c_Odbiorcy_posiłków
Załącznik_nr_4_Ewidencja_żywności_przyjętej_i_wydanej_z_FEPŻ
Załącznik_nr_5_PL-UA
Załącznik_nr_5_Wzór_skierowania
Załącznik_nr_6_Oświadczenie_osoby_bezdomnej
Załącznik_nr_6_PL-UA
Załącznik_nr_7_Kwalifikownie_osób_na_listach
Załącznik_nr_7_PL-UA
Załącznik_nr_8_Lista_uczestników_działań_towarzyszących
Załącznik_nr_9_cz_I_-_Zapotrzebowanie_na_artykuły_spożywcze
Załącznik_nr_9_cz_II_-_Wykaz_magazynów
Załącznik_nr_9a_-_Wskazanie_lub_zmiana_magazynu
Załącznik_nr_10_Wskaźniki_produktu_i_rezultatu
Załącznik_nr_11_Projekt_weksla_in_blnco_fin
Załącznik_nr_12_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_Operacja_I
Załącznik_nr_13_Zasady_udzielania_zamówień_z_pominięciem_PZP
Zal_14_Obowiazki_w_obszarze_komunikacji_i_promocji_FEPZ_PP2023
Zal_15_Wykaz_naruszen_obowiazkow_info_promo_PP2023
Załącznik_nr_16_Procedura_rozpatrywania_skarg_na_naruszenia_KPP

Skip to content