Menu Zamknij

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zadomowiły się na polskich świątecznych stołach.

Wszystko na temat rozprowadzania świec tłumaczy logo umieszczone na świecy CARITAS = MIŁOŚĆ! – Miłość ukierunkowana na dzieci, zwłaszcza te ubogie, najbardziej potrzebujące.

Na szczęście Polacy nie pozostają obojętni na ich los.

Obdarowani łaskami Jezusa nowonarodzonego chcemy dzielić się sercem z potrzebującymi.

Caritas ma za zadanie pośredniczyć w przekazywaniu tego symbolu wszystkim parafiom w diecezji.

W przybliżeniu, Caritas Świdnica rozprowadza w swojej diecezji ponad 40 tyś. małych świec, i ok. 8 tyś. świec dużych. Minimalna ofiara za małą świecę to 5 zł, a za dużą 12 zł. Część datków zostaje w parafii na jej działania charytatywne.

Ofiara składana przy tej okazji wykorzystana będzie przede wszystkim na dożywianie dzieci, oraz dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, które prowadzimy.

Caritas Świdnica dożywia ok. 200 dzieci dziennie.

10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczane jest na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata w tym roku Caritas pomagać będzie dzieciom z Sudanu.

Akcja ma także wymiar ekumeniczny i jest prowadzona wspólnie z Kościołem prawosławnym i ewangelicko-augsburskim.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wpisuje się w tegoroczny program duszpasterski Kościoła w Polsce pod hasłem: „Bądźmy świadkami miłości

Skip to content