Menu Zamknij

Jadłodajnie i pomoc żywnościowa

„…Byłem głodny, a daliście Mi jeść;
Byłem spragniony, a daliście Mi pić;
Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie…;
Zaprawdę powiadam wam:
wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
Mnieście uczynili…”  (Mt. 25, 35-36, 45-46)

 

Caritas Diecezji Świdnickiej prowadzi jadłodajnie od samego momentu powstania.

W dobie pauperyzacji społeczeństwa i coraz wyższych kosztów utrzymania bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Caritas jest prowadzenie jadłodajni. Dla przykładu w roku 2018 wydawano posiłki w aż  sześciu miastach diecezji co nie tylko pokazuje skalę ubóstwa społeczeństwa, ale także dowodzi, że Kościół Diecezji Świdnickiej w sposób adekwatny do rzeczywistości odczytuje potrzeby społeczne i realizuje posługę miłości miłosiernej, czy jak chciał św. Jan Pawła II, „wyobraźni miłosierdzia”. Jadłodajnie są utrzymywane przez Caritas diecezjalną we współpracy z lokalnymi samorządami i ich instytucjami pomocy społecznej. Dużą pomocą jest program Spiżarnia Caritas działający od 2018 r. Program ten powstał jako odpowiedź na uchwałę sejmu o zakazie marnowania żywności. Codziennie wolontariusze Caritas na podstawie umów i zezwoleń zawartych z Jeronimo odbierają żywność z 34 Biedronek na terenie diecezji, podobna współpraca jest siecią handlową Tesco. Żywność z krótkim terminem ważności  trafia do najuboższych, wykluczonych społecznie i bezdomnych.

Caritas Diecezji Świdnickiej w 2018 r. prowadził siedem jadłodajni w sześciu miastach: Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Nowa Ruda i dwie jadłodajnie w Wałbrzychu. Posiłki wydajemy codziennie dla ponad 1300 osób.

Przez 15 lat Caritas Diecezji Świdnickiej  wydał w prowadzonych jadłodajniach ponad 5 040 000 posiłków dla najuboższych mieszkańców diecezji oraz ponad 650 000 posiłków dla dzieci.

Od 2015 Caritas Diecezji Świdnickiej realizuje unijny  program operacyjny pomocy żywnościowej FEAD przeznaczony dla wsparcia osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. W ramach programu Caritas Diecezji Świdnickiej współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, parafialnymi zespołami Caritas  i dystrybuuje żywność dla 7 500 osób z terenu diecezji świdnickiej.

Caritas organizuje wieczerze wigilijne i śniadania wielkanocne z paczkami świątecznymi w jadłodajniach dla osób korzystających z nich oraz dla samotnych. Tradycją stało się od 2005 r. organizowanie 24 grudnia przez Caritas wigilii dla ubogich i samotnych w czasie gdy w rodzinach  zasiada się do wieczerzy. Tradycyjnie przewodniczy tej wyjątkowej wieczerzy od samego początku  ks. Biskup Ignacy Dec i uczestniczy w niej około 100 mieszkańców Świdnicy. Tradycję tę rozszerzyliśmy w o następne miasta: Bielawa, Wałbrzych i Dzierżoniów którym przewodniczy  bp Adam Bałabuch.

Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla osób, które nie są w stanie z powodu zbyt niskiego dochodu lub jego braku zapewnić sobie wyżywienia.

 

Prawo do korzystania z usług jadłodajni mają osoby, które spełniają określone warunki:
– 
sytuacja materialna i rodzinna nie pozwala na zapewnienie posiłku;
– osoba nie korzysta z pomocy w formie posiłku lub środków finansowych na jego zakup z innych instytucji państwowych lub samorządowych;

Osoby korzystające ze stołówki mogą także uczestniczyć w imprezach okolicznościowych z okazji świąt (Wigilia).

DANE TELEADRESOWE JADŁODAJNI CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ:

 

Jadłodajnia w Świdnicy – ul.Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica 

Zadanie publiczne (prowadzenie jadłodajni) jest współfinansowane  ze środków, otrzymanych w ramach dotacji  z Gminy Miasta Świdnica. Gmina Świdnica współfinansuje posiłki dla 35 osób, pozostałe osoby są finansowane ze środków własnych Caritas Świdnica. Jadłodajnia jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-13:00, a w soboty w godz. 11:00-12:00.

 

Jadłodajnia wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Dzierżoniowie – ul. Kilińskiego 8, 58-200 Dzierżoniów

Zadanie publiczne (prowadzenie jadłodajni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym) jest współfinansowane ze środków, otrzymanych w ramach dotacji  z Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.11:30-13:30, a w soboty w godz.10:30-12:00. Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-17:00.

 

Jadłodajnia w Nowej Rudzie – ul. A.Fredry 8, 57-400 Nowa Ruda 

Zadanie publiczne (prowadzenie jadłodajni ) jest współfinansowane ze środków, otrzymanych w ramach dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Gmina Nowa Ruda współfinansuje posiłki dla 60 osób, pozostałe osoby są finansowane ze środków własnych Caritas Świdnica. Jadłodajnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-12:00.

 

Jadłodajnie w Wałbrzychu

Zadanie publiczne (prowadzenie jadłodajni ) jest współfinansowane ze środków, otrzymanych w ramach dotacji  z Gminy Wałbrzych. Gmina Wałbrzych współfinansuje posiłki dla 250 osób, pozostałe osoby są finansowane ze środków własnych Caritas Świdnica.

Adres punktów wydawania posiłków:

  •  ul. 11- Listopada 65, 58-302 Wałbrzych

Punkt jadłodajni czynny od poniedziałku do piątku w godz.12:00-13:00.

  • ul. Niepodległości 24,58-300 Wałbrzych

Punkt jadłodajni czynny od poniedziałku do piątku w godz.14:00-14:00

 

Jadłodajnia w Piławie Górnej – ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna  

Zadanie publiczne (prowadzenie jadłodajni ) jest współfinansowane ze środków, otrzymanych w ramach dotacji  z Gminy Piława Górna. Jadłodajnia czynna w godzinach 12:00-13:00.

 

Skip to content