Menu Zamknij

Szkoły

Mając na uwadze dobro lokalnych społeczności jak również świadomość wagi kształtowania nowych pokoleń w duchu miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny, Caritas prowadzi szkołę podstawową i trzy świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy to placówka edukacyjna prowadzona przez Caritas.
W kronice nowej szkoły przechowywana jest bogata i chwytająca za serce korespondencja rodziców, pracowników „starej” podstawówki z osobami, do których należała decyzja o przejęciu szkoły przez Caritas Diecezji Świdnickiej.
Od 1 września 2006 r. w Świdnicy powstała Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa, która osiem lat później otrzymała patrona w osobie legendarnego kapłana, ks. prałata Dionizego Barana, zmarłego w roku 1995, długoletniego proboszcza obecnej parafii katedralnej.
W szkole katolickiej trwa nieprzerwana praca nad młodym pokoleniem. We wrześniu 2006 r. zespół uczniów liczył sobie 61 dzieci. Dziś – w styczniu 2019 – jest ich 95. Grono nauczycieli i pracowników szkoły niezmiennie od lat stara się, aby czas spędzony w murach Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej był owocny pod względem osiągnięć w nauce i rozwoju zainteresowań. Wszystko to odbywa się w atmosferze dbałości o bezpieczeństwo uczniów i ich wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny, osobowościowy i fizyczny. W ramach działań edukacyjnych realizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, w tym zagrożonych dysleksją, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz z pedagogiem.
Od początku istnienia szkoły duży nacisk kładziono na zajęcia pozalekcyjne. Dzięki temu powstały i działają kółka zainteresowań dla dzieci mających uzdolnienia muzyczne, lubiących śpiewać i występować publicznie; dla tych, którzy garną się do rysunku i innej twórczości plastycznej; dla przepadających za sportem, tańcem. A także dla tych, którym nie jest obcy los środowiska naturalnego oraz los drugiego człowieka. Przy szkole działa też Samorząd Uczniowski dając dzieciom okazję do zmierzenia swych sił w trudnej dziedzinie, jaką jest demokracja.
Na codzienne życie szkolne składa się nie tylko nauka. Bardzo lubiane przez uczniów są wyjścia na basen, na stadion czy lodowisko. Dzieci otrzymują codzienne bezpłatnie ciepły posiłek przygotowywany przez Jadłodajnie Caritas.
Szkoła Katolicka Caritas współpracuje z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz z Caritas Diecezji Świdnickiej. Uczniowie zapraszani są aby prezentować programy artystyczne z różnych okazji m.in. wieczory kolęd, koncerty dla babć i dziadków, jasełka.
Inny istotny element wychowania w szkolę stanowi krzewienie patriotyzmu wśród dzieci. Dlatego ze szczególną starannością przygotowywane są akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy rocznicy Konstytucji 3 maja, wystawy, gazetki okolicznościowe. Co roku organizowany jest wyjazd klasy VI do obozu Gross Rosen, gdzie uczniowie zapoznają się z tragicznym fragmentem historii Polski. Pielęgnuje się też wiedzę o dziejach Świdnicy. Uczniowie przygotowujący się do konkursu historycznego o biskupim mieście oprowadzają potem grupy ze szkoły po najciekawszych miejscach związanych z bogatą historią miasta.

 

Adres i kontakt ze szkołą:

Adres: ul. Kraszowickiej 27, 58-100 Świdnica

Strona internetowa: http://www.nkspswidnica.pl/

Sekretariat szkoły – tel.: 74 852 15 84  fax. 074 852 02 36

e-mail: nkspswidnica@poczta.internetdsl.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

mgr Irena Rymsza – dyrektor NKSP w Świdnicy

mgr Joanna Radzikowska – zastępca dyrektora NKSP w Świdnicy

Skip to content