Menu Zamknij

Przetargi dot. Domu Samotnej Matki „Promyk” w Pieszycach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018

Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy przy ul. Westerplatte 4-6 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie:

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk”
w Pieszycach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

załącznik do pobrania


UNIEWAŻNIENIE OFERTOWE nr 2/2018

Dotyczy:  zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

załącznik do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy przy ul. Westerplatte 4-6 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie:

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

załącznki:


Skip to content