Menu Zamknij

Wykonanie robót budowlanych dla projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”

Wykonanie robót budowlanych dla projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Caritas Diecezji Świdnickiej w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

Treść ogłoszenia została zmieniona

w związku z zapytaniami potencjalnego oferenta zmienia się termin składania ofert z dnia 22.01.2019 r. godz. 10:00 na 24.01.2019 r. do godz. 10:00 w załączeniu przedstawiamy zapytania wykonawcy wraz z odpowiedziami zamawiającego oraz dokumentację projektową w czytelniejszej wersji, o którą wnioskował wykonawca. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi 17.01.2019

Obszar oddziaływania obiektu PORANEK

OPIS PORANEK

PLAN SYTUACYJNY

PZT

RZUT I PIĘTRA

RZUT II PIĘTRA

RZUT PARTERU

RZUT PODDASZA

UZGODNIENIE ZAGÓRZE SLĄSKIE:

STRONA TYTUŁOWA

UZGODNIENIE

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ + załączniki do SIWZ nr 1-4

Projekt budowlany załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt zamienny załącznik nr 5 do SIWZ

przedmiar roboty budowlane załącznik nr 6 do SIWZ

przedmiar termomodernizacja załącznik nr 6 do SIWZ

przedmiar zagospodarowanie terenu załącznik nr 6 do SIWZ

Pozwolenie na budowe załącznik nr 7 do SIWZ

Pozwolenie na budowe zamienne załącznik nr 7 do SIWZ

wzór umowa załącznik nr 7 do SIWZ

 

Skip to content